حذف خط و خش + سیاه سفید کردن تصاویر ترمیم پارت 3

حذف خط و خش + سیاه سفید کردن تصاویر  ترمیم پارت 3

حذف خط و خش + سیاه سفید کردن تصاویر ترمیم پارت 3

ترمیم تصاویر قدیمی و مرده پارت 3 - برطرف کردن خط و خش تصاویر - سیاه سفید کردن تصاویرنظر بدهید

نام مورد نیاز است.
ایمیل مورد نیاز است.
لطفا پیام بدهید.