اموزش قوانین کلی بلاکچین

اموزش قوانین کلی بلاکچین

بررسی کامل نحوه قانون گذاری در بلاکچین بیتکوین و باقی بلاکچین هاو نحوه ایجاد بلاک جدید در شبکه های بلاکچینیچه کسی قانون وضع میکند؟

از انجایی که بلاکچین را هر کسی میتواند به وجود اورد ولی قدرتی در مدیریت ان نخواهد داشت

قوانین کلی این شبکه میبایست قبل از اجرا شدن ان توسط برنامه نویس انجام شود

این قوانین عمدتا به موضوعات زیادی اشاره دارد ولی بازهم در خصوص اضافه شدن یک بلاک جدید به بلاکچین تصمیم گیری با برنامه نویس میباشد


این قوانین قابل تغییر نخواهند بود مگر با انشعاب(fork)تاییدیه ی اکثریت نودهای شبکه

در بلاکچین تنها در صورتی امکان اضافه کردن بلاک جدیدی به بلاکچین وجود دارد که بیشتر اعضای این شبکه ان بلاک را تایید کنند

منظور از افراد شبکه نودهای شبکه و منظور از بیشتر اعضا بیشتر از 51 درصد شبکه میباشد

مبحث تایید کردن مربوط به بررسی اطلاعات کلی این بلاک و همچنین دیتا های این بلاک میباشد

 (چک میشود تا مشخص شود ایا بلاک دستکاری شده است یا خیر )


در همین رابطه حمله ای نیز در شبکه های بلاکچینی به اسم حمله 51 درصدی وجود دارد


 تکمیل شدن زمان مشخص شده برای بلاک جدید


در بلاکچین ها زمانی مشخص برای اضافه شدن یک بلاک به بلاکچین وجود دارد


این زمان در بلاکچین های مختلف متغیر است ولی در شبکه بلاکچین بیتکوین این عدد 10 دقیقه است

این زمان همیشه یکسان نیست و بسته به میزان فعالیت شبکه این عدد بین 8 دقیقه تا 12 دقیقه متغیر میباشد

 

تکمیل شدن حجم بلاک


در بلاکچین ها حجمی مشخص تکمیل شدن یک بلاک و اضافه شدن ان به بلاکچین وجود دارد

این مقدار حجم در بلاکچین بیتکوین 1 مگابایت میباشد

این مقدار حجم در شبکه بلاکچین بیتکوین تقریبا نزدیک به 2000 تراکنش خواهد بود

این مقدار حجم نیز همیشه یکسان نیست و بسته به میزان فعالیت شبکه این حجم متغیر میباشد


نظر بدهید

نام مورد نیاز است.
ایمیل مورد نیاز است.
لطفا پیام بدهید.