فورک بلاکچین

فورک بلاکچین

فورک و انشعاب در بلاکچین یکی از مهم ترین موضوعات در مواجه با برخی مشکلات بوجود امده در بلاکچین است,که باید بروزرسانی دسته جمعی این موضوعات را میتوان به نوعی حل کرد. به موضوع بروزرسانی جمعی در بلاکچین فورک یا انشعاب در بلاکچین میگویند. فورک به دو دسته سازگار باقبل و ناسازگارباقبل تقسیم میشوند که در مبحث فورک سخت و نرم نیز ورود خواهیم داشت. سعی داریم در این ویدیوی اموزشی کامل موضوع فورک و انشعاب در بلاکچین را مورد بررسی کامل قراردهیم.  


نظر بدهید

نام مورد نیاز است.
ایمیل مورد نیاز است.
لطفا پیام بدهید.