حذف و تغییر و فیلترها در فتوشاپ

حذف پس زمینه تصاویر
حذف پس زمینه تصاویر

اموزش بهترین روش حذف پس زمینه و جدا کردن سوژه از تصویر به همراه اعمال پس زمینه مورد نظر

اعمال فیلتر و تکنیک رنگ روغن
اعمال فیلتر و تکنیک رنگ روغن

اموزش کار و استفاده از فیلتر جذاب رنگ روغنی paint oil

تغییر رنگ وقرنیه چشم(لنزگذاری)
تغییر رنگ وقرنیه چشم(لنزگذاری)

تغییر رنگ و قرنیه چیشم با فتوشاپ و لنز گذاری