ترمیم کامل تصاویر در فتوشاپ

رنگ دهی به عکس های سیاه و سفید و مرده ترمیم پارت اخر
رنگ دهی به عکس های سیاه و سفید و مرده ترمیم پارت اخر

ترمیم و بازسازی تصاویر پارت اخر - رنگی کردن تصاویر سیاه سفید

حذف خط و خش + سیاه سفید کردن تصاویر  ترمیم پارت 3
حذف خط و خش + سیاه سفید کردن تصاویر ترمیم پارت 3

ترمیم تصاویر قدیمی و مرده پارت 3 - برطرف کردن خط و خش تصاویر - سیاه سفید کردن تصاویر

ترمیم تصاویر قدیمی و مرده پارت 2 (حذف خط و خش روش دوم)
ترمیم تصاویر قدیمی و مرده پارت 2 (حذف خط و خش روش دوم)

ترمیم و بازسازی پارت 2 - رفع خط و خش - برطرف کردن نویز های تصاویر - روش دوم و جدید

ترمیم تصاویر قدیمی و مرده پارت 1 (حذف خط و خش روش اول)
ترمیم تصاویر قدیمی و مرده پارت 1 (حذف خط و خش روش اول)

ترمیم و بازسازی پارت 1 - رفع خط و خش - برطرف کردن نویز های تصاویر - روش اول