اموزش های تخصصی بلاکچین

به صورت کامل NFT بررسی انواع کاربردهای

بررسی و معرفی انواع کاربرد توکن های غیرقابل تعویض و غیرمثلی NFT Token Applications - زمینه هنر - صنعت بازی - دارایی های فیزیکی - بلیط و مجوزات - موسیقی و اثار...

تفاوت و ارتباط بلاکچین با بیتکوین

فناوری بلاکچین یک بستر و یک پلتفرم محسوب میشود که اپلیکیشن هایی به مانند رمزارزها بر روی این پلتفرم پیاده سازی شده اند. قطعا به دلیل تصورات اشتباهی که وجود دارند همچنان عموم فناوری بلاکچین و بیتکوین را به طور کامل از هم تشخصی نمیدهند و گمان ها و ابهامات مختلفی برای انها وجود دارد که سعی داریم در این ویدیوی اموزشی کامل بلاکچین و رمزارزها را توضیح داده سپس رابطه ای که بین بلاکچین وبیتکوین وجود دارد را نیز مورد بررسی دقیق تر قرار دهیم تا کامل ابهامات ما در این خصوص رفع شوند