ترمیم تصاویر قدیمی و مرده پارت 2 (حذف خط و خش روش دوم)

ترمیم تصاویر قدیمی و مرده پارت 2 (حذف خط و خش روش دوم)

ترمیم تصاویر قدیمی و مرده پارت 2 (حذف خط و خش روش دوم)

ترمیم و بازسازی پارت 2 - رفع خط و خش - برطرف کردن نویز های تصاویر - روش دوم و جدیدنظر بدهید

نام مورد نیاز است.
ایمیل مورد نیاز است.
لطفا پیام بدهید.